Колдоговір КНП: як зробити зарплати медиків конкурентними

Система “гроші йдуть за пацієнтом” спонукає КНП (комунальні некомерційні підприємства) до конкурентної боротьби, адже тепер на бюджет медичного закладу суттєво впливає якість послуги та професійний рівень лікарів. Щоб залучати висококласних спеціалістів - їм необхідно забезпечити сприятливі умови роботи. Зокрема, розробити власну систему оплати праці, яка стимулюватиме працівників якісно виконувати свої обов'язки, гнучкий графік роботи та передбачити додаткові гарантії для молодих спеціалістів тощо. Але вже на цьому етапі багато керівників медичних підприємств стикаються з обмеженнями. Місцеві ради (власники КНП) часто прописують у статуті підприємства застереження, відповідно до яких керівники змушені погоджувати штатний розпис безпосередньо з власником. Ці застереження можуть призвести до втручання місцевих органів влади у вибір системи оплати праці у медичному закладі.

Саме з таким втручанням власника, який відмовився погоджувати відхід від єдиної тарифної сітки, передбаченої наказом МОЗ та Мінсоцполітики №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (далі - наказ №308/519), стикнулись ряд закладів охорони здоров’я в Одесі та Чернігівській області. 

Олена Хитрова прояснила, що на перехідному етапі, коли ще існують непорозуміння та супротив власника новим умовам діяльності КНП, альтернативою може стати встановлення у колективному договорі більш гнучких положень, що регулюють оплату праці. Для одеських та чернігівських медичних закладів - клієнтів ILF наші юристи розробили індивідуальні колективні договори, де зафіксували рішення залежно від складності ситуації:

  • розділ про оплату праці, не прив’язуючись до тарифної сітки. В подальшому це дозволить після проведення успішної комунікації з власником, застосовувати на підприємстві систему "посадовий оклад + преміювання";

  • власну тарифну сітку, яка за своєю структурою схожа на ту, що встановлена у наказі №308/519, однак вона враховує особливості конкретного підприємства та його роботи в ринкових умовах

Наприклад, один медичний заклад з Чернігівської області звернувся до юристів ILF з проханням розробити новий колективний договір, у якому будуть враховані всі нюанси діяльності реорганізованого підприємства. У клієнта діяв старий колдоговір, прописаний під комунальний заклад. Власник (міськрада) не хотів, аби автономізований заклад охорони здоров’я відходив від тарифної сітки, а тому юристи ILF розробили таку систему оплати праці співробітникам медпідприємства, яка дозволила б КНП встановити їм гідну заробітну плату і одночасно не йти на конфлікт з власником.

У новому колективному договорі ми зафіксували систему “посадовий оклад+премія”, відповідно до якої юристи:

  • Встановили у колдоговорі клієнта власну тарифну сітку без прив’язки до наказу №308/519,

  • Забрали підвищення, доплати та надбавки, зазначені цим наказом, які застаріли та не виправдовують себе у сучасних умовах,

  • Щоб заробітна плата працівників враховувала реалії медичної реформи та трудову участь кожного спеціаліста на підприємстві, передбачили разові та періодичні премії та порядок їх виплати.

Це дозволило керівництву КНП забезпечити ринкові умови праці для своїх працівників та зберегти висококваліфіковані кадри без конфлікту з власником.

Ви можете замовити розробку колективного договору для КНП за цим посиланням: https://ilf.space/koldogovir

“Системну проблему, коли власник комунальних некомерційних підприємств “зв’язує їм руки” в самостійному визначенні заробітної плати, неможливо повністю вирішити лише завдяки колективному договору. КНП все ж доведеться провести комунікацію з власником для погодження штатного розпису або для вилучення зі статуту КНП положення про таке погодження. Колективний договір є ефективним інструментом якраз на перехідному етапі, коли сторони ще не досягли компромісу, однак працювати в нових умовах вже потрібно”, - підкреслює юристка медичної практики ILF Наталія Гайдук.