Медицина i фармація

Олена Хитрова партнерка

12 років юристи ILF підтримують створення і розвиток медичного бізнесу, захищають права лікарів, клінік і фармацевтичних компаній.

З 2015 року ми беремо участь у розробці та адвокації медичної реформи в Україні в складі Харківської експертної групи підтримки медичної реформи. Наші юристи - співавтори методичних рекомендацій по автономізації лікарень і юридичні радники Міністерства охорони здоров'я, UNICEF, USAID та МФ «Відродження» з питань фінансування сфери охорони здоров'я.

Разом з експертами Асоціації неонатологів України та Українсько-німецької медичної асоціації ми створили дорожню карту для катамнестичного спостереження за дітьми з групи ризику, розробили нормативну базу для впровадження системи раннього втручання і створення багатофункціональних сервісних послуг для дітей з особливими потребами та їх сімей.

3 роки поспіль ILF називають найкращою юридичною компанією в сфері медицини та фармацевтики: рейтинги Legal Awards 2016 і Ukrainian Law Firms 2017 та 2018.

133

клiєнтiв за 2015-2018

234

проектiв за 2015-2018

Нашi послуги

Для адмінперсоналу ЦПМСД

В кінці 2019 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до типової форми договору про медичне обслуговування населення (постанова № 1073). В договорі з’явилися умови, які стосуються як прав, так і обов'язків медичного закладу. 

Серед нових обов’язків варто обов’язково звернути увагу на таке:

1) Електронний документообіг - п.19 пп.13

Надавач зобов’язаний своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації.

 • необхідний для контролю за використанням електронної системи охорони здоров’я та переходу на електронний документообіг
 • контроль за виконанням: НСЗУ має доступ до електронної системи, може проводити онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення: НСЗУ має право зупинити оплату за договором до усунення порушень
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
2) Підрядники - п.19 пп.15 

Надавач зобов’язаний залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до системи та тільки стосовно тих послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками.

 • необхідний для контролю НСЗУ, як замовника, хто виконує умови договору
 • контроль за виконанням: НСЗУ проводить онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення: НСЗУ може ініціювати припинення договору 
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
3) Підтримка актуальної інформації - п. 19 пп.17

Надавач зобов’язаний забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни.

 • необхідний для контролю НСЗУ, як замовника, хто виконує умови договору
 • контроль за виконанням: НСЗУ проводить онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення: у разі систематичного порушення (більше 3 разів) НСЗУ може ініціювати  припинення договору
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
4) Контроль за виконанням зобов’язань - п.19 пп.27

Надавач зобов’язаний здійснювати внутрішній контроль за виконанням зобов’язань надавача за договором його працівниками та підрядниками відповідно до додатка 3, вживати заходів до усунення порушень у разі їх виявлення, розробляти та виконувати план заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором відповідно до пункту 202 договору.

 • необхідний для створення умов для виконання Порядку надання первинної медичної допомоги та надання якісної медичної допомоги 
 • контроль за виконанням: НСЗУ проводить онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення:НСЗУ ініціює розробку та підписання  ЦПМСД плану заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором. Якщо ЦПМСД відмовляється від підписання або не виконує план – НСЗУ може зупинити оплату та/або зменшити суму оплати на 10 відсотків за звітній період
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
5) Сервіс для пацієнтів - п.19 пп.28, 29

Надавач зобов’язаний забезпечити можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з графіком, зазначеним у системі.

 • необхідні для створення певних сервісів для пацієнтів та контроль за їх використанням
 • контроль за виконанням: Моніторинг НСЗУ (через електронну систему або виїзну перевірку)
 • Наслідки за невиконання: НСЗУ ініціює розробку та підписання  ЦПМСД плану заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором. Якщо ЦПМСД відмовляється від підписання або не виконує план – НСЗУ може зупинити оплату та/або зменшити суму оплати на 10 відсотків за звітній період
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
6) Звіт про доходи та витрати - п. 24.1 

Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати щокварталу до 20 числа наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме:

1. доходи ― оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2. поточні видатки ― оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3. капітальні видатки ― придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.

 • необхідний НСЗУ для збирання інформації при  прорахунку тарифів на медичне обслуговування 
 • контроль за виконанням: НСЗУ проводить онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення: НСЗУ має право зупинити оплату за договором до усунення порушень
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою

 

Щоб мінімізувати цей ризик рекомендуємо ЦПМСД запровадити систему контролю за виконанням працівниками та підрядниками умов договору, а також впровадити систему контролю якості медичної допомоги шляхом запровадження показників якості https://ilf.company/patient.2020


Для громад та громадських організацій

Спільно з економістами та бізнес-консультантами ми допоможемо громаді вибрати нову модель організації медичної допомоги. Ми проаналізуємо, хто в громаді надає медичні послуги, як вони фінансуються і взаємодіють між собою, а також запропонуємо сценарії щодо упорядкування невикористовуваних приміщень і зміни кількості і/або статусу лікарень з урахуванням інвестиційних потреб громади та демографічних особливостей регіону.

 

Надавач медичної допомоги не може бути державною або комунальною установою — це вимога постанови уряду №391 від 28.03.2018. Тільки так НСЗУ (Національна служба здоров'я України) зможе укласти з вами договір про медичне обслуговування населення. Для цього потрібна автономізація медичного закладу, яка супроводжується кардинальними змінами. Але як це зробити? З чого почати? Ми підготували детальну дорожню карту - інструкцію з 30 управлінських та юридичних питань, які потрібно вирішити вже зараз - https://ilf.company/instruktsiya.avtonomizatsiya

 

Для головних лікарів

Вирішили автономізувати комунальну лікарню? Ми підготуємо необхідні для цього документи та захистимо ваші права на управління майном, фінансами й персоналом на всіх етапах реорганізації лікарні. Підкажемо, як оформити зміни в штаті, і визначимо в колективному договорі систему мотивації медичного персоналу; пояснимо, як зберегти статус неприбутковості. Розробимо договори для отримання додаткового фінансування від страхових компаній.

Якщо ви вирішили оновити колективний договір, щоб додати інструменти для більш ефективного управління персоналом і медзакладом в цілому - готове рішення для цього за посиланням https://ilf.company/koldogovir

 

Колективний договір фіксує умови праці, але в 90% випадків не поширюється на головного лікаря. У нього/неї є контракт з власником медичного закладу. Корисні поради, як внести зміни в такий контракт з вигодою для головного лікаря, - за посиланням https://ilf.company/chiefdoctor.contract

 

Якщо вже маєте колективний договір, але він вас не задовольняє — можна змінити його! Проте, щоб ці зміни були законними і запрацювали, важливо дотриматися правил по їх внесенню. Конкретні правила та поради - в алгоритмі від наших юристів https://ilf.company/zminy.koldogovir

 

Протягом першого кварталу 2020 року потрібно подати заявку на укладення договору з НСЗУ. Тоді ваш медичний заклад отримає фінансування за договором НСЗУ вже в другому кварталі 2020. Які кроки для цього зробити - дізнаєтесь в інструкції “Як підготувати медзаклад до укладення договору з НСЗУ” https://ilf.company/dogovir.nszu

 

Якщо у вас ”роздутий” штат і це є непідйомним тягарем для лікарні в нових умовах фінансування - допоможемо провести скорочення персоналу безпечно таі зекономити ваші кошти завдяки покроковій інструкції https://ilf.company/med.sokrashchenie

 

Ми захистимо лікарів, які стали жертвами кримінального переслідування, і представимо їхні інтереси в суді та правоохоронних органах.

 

Для інвесторів в медичний бізнес

Плануєте інвестувати у медичний бізнес? Ми допоможемо обрати і документально закріпити модель партнерства, у т.ч. державно-приватного партнерства, юридичний механізм управління такою лікарнею і розробити модель франшизи для масштабування клінік.

Відкриваєте приватну медпрактику? Наші юристи та фінансисти допоможуть оцінити частки у спільному бізнесі й оформити партнерство, якщо практика групова, зробити фінансовий прогноз за видатками та доходами практики, оформити безпечний договір оренди приміщення і підготувати всі внутрішні документи практики.

 

В сьогоднішніх реаліях часто трапляється, що управлінців медичних практик долає одночасно багато питань: оренда приміщення, обладнання, ліцензія, оформлення відносин з пацієнтами, колегами та партнерами. А ще питання про оподаткування роботи і внутрішню документацію? Дуже зручно отримати відповіді на багато питань одночасно, замовивши “Годину порад” https://ilf.company/medhour

 

При плануванні власної медпрактики обов’язково потрібна ліцензія. Втім, мало хто, не маючи досвіду, отримує її з першого разу. А це час, гроші та гальмування вашої справи. Щоб уникнути це, можна отримати кваліфіковану допомогу в оформленні ліцензії тут https://ilf.company/medlicense

 

Хтось думає, що питання оренди приміщення буденне і не потребує особливої уваги. Але ця думка актуальна лише до перших виявлених невідповідностей очікуванням, які серйозно впливають на роботу і можуть призвести навіть до втрати приміщення. Для цього ми розробили безкоштовну інструкцію “Як орендувати приміщення без прихованих ризиків” https://ilf.company/orenda

 

Для власників і директорів клінік і фармацевтичних компаній

Захистимо ваш бізнес і майно в суді, в тому числі від незаконних дій правоохоронних і контролюючих органів.
А в разі недобросовісних дій конкурентів захистимо в суді та в Антимонопольному комітеті бренд клініки й права інтелектуальної власності на лікарський засіб.

Для пацієнтів

Ми перевіримо, наскільки договір на надання медичних послуг та проведення операцій захищає права пацієнта. У разі конфлікту, візьмемо на себе ведення справи по стягненню заподіяної шкоди через лікарську помилку і відшкодуванню вартості лікування з боку страхових компаній.

Проекти

Публiкацїї

22 травня 2020 р.
Сергiй Ciльченко
Сергiй Ciльченко
Чи мають право на страйки медики, які протидіють коронавірусу

Останнім часом в Україні почастішали страйки медиків, які в надскладних умовах борються з коронавірусною хворобою. Головним меседжем лікарів є гідне забезпечення їх засобами захисту та оплата праці.

21 травня 2020 р.
Арсен Бучковський
Арсен Бучковський
Олексій Харитонов
Олексій Харитонов
Допомога бізнесу: юркомпанія ILF запрошує приєднатись до антикризових трансляцій

Щодня з 17 до 18 години юристи відповідають на найактуальніші питання підприємців.

15 травня 2020 р.
Олена Хитрова
Олена Хитрова
Семен Солоненко
Семен Солоненко
Страхування медиків: на що звернути увагу медзакладам та їх працівникам

Минулого тижня Верховна Рада затвердила законопроєкт, який передбачає запровадження страхування медичних працівників на випадок захворювання COVID-19. Як медзакладам зменшити ризики і застрахувати медиків?

Мероприятия