Медицина i фармація

Олена Хитрова радниця

12 років юристи ILF підтримують створення і розвиток медичного бізнесу, захищають права лікарів, клінік і фармацевтичних компаній.

З 2015 року ми беремо участь у розробці та адвокації медичної реформи в Україні в складі Харківської експертної групи підтримки медичної реформи. Наші юристи - співавтори методичних рекомендацій по автономізації лікарень і юридичні радники Міністерства охорони здоров'я, UNICEF, USAID та МФ «Відродження» з питань фінансування сфери охорони здоров'я.

Разом з експертами Асоціації неонатологів України та Українсько-німецької медичної асоціації ми створили дорожню карту для катамнестичного спостереження за дітьми з групи ризику, розробили нормативну базу для впровадження системи раннього втручання і створення багатофункціональних сервісних послуг для дітей з особливими потребами та їх сімей.

3 роки поспіль ILF називають найкращою юридичною компанією в сфері медицини та фармацевтики: рейтинги Legal Awards 2016 і Ukrainian Law Firms 2017 та 2018.

133

клiєнтiв за 2015-2018

234

проектiв за 2015-2018

Нашi послуги

Для адмінперсоналу ЦПМСД

В кінці 2019 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до типової форми договору про медичне обслуговування населення (постанова № 1073). В договорі з’явилися умови, які стосуються як прав, так і обов'язків медичного закладу. 

Серед нових обов’язків варто обов’язково звернути увагу на таке:

1) Електронний документообіг - п.19 пп.13

Надавач зобов’язаний своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації.

 • необхідний для контролю за використанням електронної системи охорони здоров’я та переходу на електронний документообіг
 • контроль за виконанням: НСЗУ має доступ до електронної системи, може проводити онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення: НСЗУ має право зупинити оплату за договором до усунення порушень
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
2) Підрядники - п.19 пп.15 

Надавач зобов’язаний залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до системи та тільки стосовно тих послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками.

 • необхідний для контролю НСЗУ, як замовника, хто виконує умови договору
 • контроль за виконанням: НСЗУ проводить онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення: НСЗУ може ініціювати припинення договору 
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
3) Підтримка актуальної інформації - п. 19 пп.17

Надавач зобов’язаний забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни.

 • необхідний для контролю НСЗУ, як замовника, хто виконує умови договору
 • контроль за виконанням: НСЗУ проводить онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення: у разі систематичного порушення (більше 3 разів) НСЗУ може ініціювати  припинення договору
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
4) Контроль за виконанням зобов’язань - п.19 пп.27

Надавач зобов’язаний здійснювати внутрішній контроль за виконанням зобов’язань надавача за договором його працівниками та підрядниками відповідно до додатка 3, вживати заходів до усунення порушень у разі їх виявлення, розробляти та виконувати план заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором відповідно до пункту 202 договору.

 • необхідний для створення умов для виконання Порядку надання первинної медичної допомоги та надання якісної медичної допомоги 
 • контроль за виконанням: НСЗУ проводить онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення:НСЗУ ініціює розробку та підписання  ЦПМСД плану заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором. Якщо ЦПМСД відмовляється від підписання або не виконує план – НСЗУ може зупинити оплату та/або зменшити суму оплати на 10 відсотків за звітній період
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
5) Сервіс для пацієнтів - п.19 пп.28, 29

Надавач зобов’язаний забезпечити можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з графіком, зазначеним у системі.

 • необхідні для створення певних сервісів для пацієнтів та контроль за їх використанням
 • контроль за виконанням: Моніторинг НСЗУ (через електронну систему або виїзну перевірку)
 • Наслідки за невиконання: НСЗУ ініціює розробку та підписання  ЦПМСД плану заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором. Якщо ЦПМСД відмовляється від підписання або не виконує план – НСЗУ може зупинити оплату та/або зменшити суму оплати на 10 відсотків за звітній період
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою
 
6) Звіт про доходи та витрати - п. 24.1 

Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати щокварталу до 20 числа наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме:

1. доходи ― оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2. поточні видатки ― оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3. капітальні видатки ― придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.

 • необхідний НСЗУ для збирання інформації при  прорахунку тарифів на медичне обслуговування 
 • контроль за виконанням: НСЗУ проводить онлайн моніторинг
 • наслідки за порушення: НСЗУ має право зупинити оплату за договором до усунення порушень
 • впровадити виконання з Оленою Хитровою

 

Щоб мінімізувати цей ризик рекомендуємо ЦПМСД запровадити систему контролю за виконанням працівниками та підрядниками умов договору, а також впровадити систему контролю якості медичної допомоги шляхом запровадження показників якості https://ilf.company/patient.2020


Для громад та громадських організацій

Спільно з економістами та бізнес-консультантами ми допоможемо громаді вибрати нову модель організації медичної допомоги. Ми проаналізуємо, хто в громаді надає медичні послуги, як вони фінансуються і взаємодіють між собою, а також запропонуємо сценарії щодо упорядкування невикористовуваних приміщень і зміни кількості і/або статусу лікарень з урахуванням інвестиційних потреб громади та демографічних особливостей регіону.

 

Надавач медичної допомоги не може бути державною або комунальною установою — це вимога постанови уряду №391 від 28.03.2018. Тільки так НСЗУ (Національна служба здоров'я України) зможе укласти з вами договір про медичне обслуговування населення. Для цього потрібна автономізація медичного закладу, яка супроводжується кардинальними змінами. Але як це зробити? З чого почати? Ми підготували детальну дорожню карту - інструкцію з 30 управлінських та юридичних питань, які потрібно вирішити вже зараз - https://ilf.company/instruktsiya.avtonomizatsiya

 

Для головних лікарів

Вирішили автономізувати комунальну лікарню? Ми підготуємо необхідні для цього документи та захистимо ваші права на управління майном, фінансами й персоналом на всіх етапах реорганізації лікарні. Підкажемо, як оформити зміни в штаті, і визначимо в колективному договорі систему мотивації медичного персоналу; пояснимо, як зберегти статус неприбутковості. Розробимо договори для отримання додаткового фінансування від страхових компаній.

Якщо ви вирішили оновити колективний договір, щоб додати інструменти для більш ефективного управління персоналом і медзакладом в цілому - готове рішення для цього за посиланням https://ilf.company/koldogovir

 

Колективний договір фіксує умови праці, але в 90% випадків не поширюється на головного лікаря. У нього/неї є контракт з власником медичного закладу. Корисні поради, як внести зміни в такий контракт з вигодою для головного лікаря, - за посиланням https://ilf.company/chiefdoctor.contract

 

Якщо вже маєте колективний договір, але він вас не задовольняє — можна змінити його! Проте, щоб ці зміни були законними і запрацювали, важливо дотриматися правил по їх внесенню. Конкретні правила та поради - в алгоритмі від наших юристів https://ilf.company/zminy.koldogovir

 

Протягом першого кварталу 2020 року потрібно подати заявку на укладення договору з НСЗУ. Тоді ваш медичний заклад отримає фінансування за договором НСЗУ вже в другому кварталі 2020. Які кроки для цього зробити - дізнаєтесь в інструкції “Як підготувати медзаклад до укладення договору з НСЗУ” https://ilf.company/dogovir.nszu

 

Якщо у вас ”роздутий” штат і це є непідйомним тягарем для лікарні в нових умовах фінансування - допоможемо провести скорочення персоналу безпечно таі зекономити ваші кошти завдяки покроковій інструкції https://ilf.company/med.sokrashchenie

 

Ми захистимо лікарів, які стали жертвами кримінального переслідування, і представимо їхні інтереси в суді та правоохоронних органах.

 

Для інвесторів в медичний бізнес

Плануєте інвестувати у медичний бізнес? Ми допоможемо обрати і документально закріпити модель партнерства, у т.ч. державно-приватного партнерства, юридичний механізм управління такою лікарнею і розробити модель франшизи для масштабування клінік.

Відкриваєте приватну медпрактику? Наші юристи та фінансисти допоможуть оцінити частки у спільному бізнесі й оформити партнерство, якщо практика групова, зробити фінансовий прогноз за видатками та доходами практики, оформити безпечний договір оренди приміщення і підготувати всі внутрішні документи практики.

 

В сьогоднішніх реаліях часто трапляється, що управлінців медичних практик долає одночасно багато питань: оренда приміщення, обладнання, ліцензія, оформлення відносин з пацієнтами, колегами та партнерами. А ще питання про оподаткування роботи і внутрішню документацію? Дуже зручно отримати відповіді на багато питань одночасно, замовивши “Годину порад” https://ilf.company/medhour

 

При плануванні власної медпрактики обов’язково потрібна ліцензія. Втім, мало хто, не маючи досвіду, отримує її з першого разу. А це час, гроші та гальмування вашої справи. Щоб уникнути це, можна отримати кваліфіковану допомогу в оформленні ліцензії тут https://ilf.company/medlicense

 

Хтось думає, що питання оренди приміщення буденне і не потребує особливої уваги. Але ця думка актуальна лише до перших виявлених невідповідностей очікуванням, які серйозно впливають на роботу і можуть призвести навіть до втрати приміщення. Для цього ми розробили безкоштовну інструкцію “Як орендувати приміщення без прихованих ризиків” https://ilf.company/orenda

 

Для власників і директорів клінік і фармацевтичних компаній

Захистимо ваш бізнес і майно в суді, в тому числі від незаконних дій правоохоронних і контролюючих органів.
А в разі недобросовісних дій конкурентів захистимо в суді та в Антимонопольному комітеті бренд клініки й права інтелектуальної власності на лікарський засіб.

Для пацієнтів

Ми перевіримо, наскільки договір на надання медичних послуг та проведення операцій захищає права пацієнта. У разі конфлікту, візьмемо на себе ведення справи по стягненню заподіяної шкоди через лікарську помилку і відшкодуванню вартості лікування з боку страхових компаній.

Проекти

Публiкацїї

16 грудня 2020 р.
Олена Хитрова
Олена Хитрова
Кейси ILF. Від кількості до якості. Впровадження якісних індикаторів у ЦПМСД

<meta charset="UTF-8">Сьогодні ж ми поговоримо про медицину та організацію роботи медичних закладів. Власним досвідом з нами поділиться партнерка ILF й керівниця практики медицини та фармації Елена Хитрова.

1 грудня 2020 р.
Олена Хитрова
Олена Хитрова
Доплати медикам: коли, кому та скільки

Цей рік став справжнім іспитом для української медицини, адже через пандемію навантаження на лікарів та медперсонал значно збільшилося. Добре, якщо за цю працю їм справедливо та гідно платять.

2 листопада 2020 р.
Олена Хитрова
Олена Хитрова
Кейси ILF. Реструктуризація приватного медичного закладу

Сьогодні майже всі комунальні медичні заклади працюють за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), які передбачають механізм “гроші йдуть за пацієнтом” — лікарням платять за кожну укладену декларацію з пацієнтом за встановленим тарифом, за надану медичну послугу, пролікований випадок, тощо.

Мероприятия