Створення індивідуального трудового договору

Олексій Головін старший юрист

Успішне ведення бізнесу багато в чому залежить від того, наскільки ефективно працює команда. На противагу застарілому трудовому законодавству дієвим способом стимулювання трудової активності персоналу є письмовий індивідуальний трудовий договір (контракт). Цей документ визначає умови праці співробітника, закріплює цілі та показники діяльності, що впливають безпосередньо на розмір його винагороди, фіксує обов'язки та відповідальність сторін.

Нашi послуги

  • Разом із вами ми визначаємо ключову мету створення договору — як для роботодавця, так і для працівника.
  • Розробляємо нову або легалізуємо наявну систему KPI (ключових показників ефективності) працівника, виражаючи її у конкретних умовах трудового договору.
  • Готуємо проєкт документа, погоджуємо його зміст із роботодавцем і працівником.
  • Допомагаємо впровадити індивідуальний трудовий договір до кадрового діловодства.
  • Консультуємо впродовж усього процесу нововведень.

Що ви отримаєте

Ви отримаєте сучасний та пристосований до ваших потреб інструмент, покликаний легалізувати вашу модель трудових відносин, а також підвищити мотивацію персоналу. У ході нашої співпраці ми не лише створимо надійний юридичний документ, але й допоможемо прояснити працівникові мету його впровадження та взаємну вигоду для обох сторін.

Проекти