25 червня 2019 р. 1377

Рішенння КС щодо НКРЕКП приведе її статус у відповідність з Конституцією

Рішення Конституційного суду про визнання неконституційними низки положень закону "Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг" (НКРЕКП) дозволить привести правовий статус комісії у відповідність з Конституцією. Конституційний суд визнав, що НКРЕКУ є органом, який не підкоряється уряду і не є органом виконавчої влади, хоча за своїми функціями, сферою діяльності й повноважень має ознаки центрального органу виконавчої влади. Оскільки така незалежність НКРЕКП прямо не передбачена Конституцією, відповідні положення закону про незалежність регулятора неконституційні.

Крім того, згідно з рішенням КС передача повноважень на призначення членів НКРЕКП президенту України означає, що Верховна Рада перевищила повноваження, бо в Конституції прямо не передбачено таке право президента. Суперечать Конституції і повноваження Верховної Ради щодо призначення членів конкурсної комісії з попереднього відбору кандидатур-членів НКРЕКП. Ці положення закону втрачають чинність з 1 січня 2020 року. У той же час, КС не розглядав і не визнав неконституційними інші положення закону про повноваження НКРЕКП, правовий статус її членів і порядок організації роботи. Це означає, що правовий статус поточного складу комісії залишиться незмінним, а її рішення, прийняті до 13 червня 2019 року і ті, які будуть прийняті до 31 грудня 2019 року, законні.

Оскільки статті про повноваження і організацію роботи залишаться дійсними навіть із 1 січня 2020 року, НКРЕКП зможе виконувати свої функції. Фактично КС тільки визнав, що НКРЕКП, згідно з чинною Конституцією, повинна підпорядковуватися Кабміну і входити в систему органів виконавчої влади. Також після 1 січня 2020 року конкурсний відбір і призначення нових членів будуть неможливі. Верховна Рада може привести правовий статус НКРЕКУ у відповідність до положень Конституції двома шляхами. Зокрема, можна ввести НКРЕКП у систему органів виконавчої влади і законодавчо закріпити її статус, правила взаємодії з урядом та іншими органами влади або ж закріпити правовий статус НКРЕКП як єдиного органу держвлади за типом Національного банку України, Рахункової палати шляхом внесення змін до Конституції.

Опубліковано на https://nk.org.ua/